disclaimer & privacybeleid

DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Chantal Mestenmaker Fotografie. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie fouten vertoont, zal ik dit zo snel mogelijk corrigeren. Mocht je ontdekken wat niet klopt, stel ik het zeer op prijs om daarvan op de hoogte te worden gesteld!

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Chantal Mestenmaker Fotografie: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door Chantal Mestenmaker Fotografie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Chantal Mestenmaker Fotografie geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Chantal Mestenmaker Fotografie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk door ons te worden verstrekt.

PRIVACYBELEID

Ik bedank u voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik beloof dat ik zorgvuldig omga met de (persoons)informatie die u aan mij verstrekt. Deze informatie stel ik nooit beschikbaar aan anderen, tenzij ik daartoe verplicht wordt door de wetgever.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heb ik in sommige gevallen gegevens van u nodig. Gegevens die verstrekt worden via contactformulieren worden opgeslagen. Ik gebruik die informatie uitsluitend voor zaken waarvoor u ze beschikbaar hebt gesteld, bijvoorbeeld een inschrijving op de nieuwsbrief, een informatie-aanvraag, etc.

Bescherming persoonlijke gegevens

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Ik voorzie in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Ik stel alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de Chantal Mestenmaker Fotografie website staan die totaal onafhankelijk opereren van Chantal Mestenmaker Fotografie en waar Chantal Mestenmaker Fotografie geen zeggenschap over heeft. Ik verzorg enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacybeleid hebben en ik adviseer die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Chantal Mestenmaker Fotografie is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Intellectueel eigendom

U hebt niet het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren ook als u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam Chantal Mestenmaker Fotografie en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, en dergelijke) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

De foto’s worden na de fotoshoot verstuurd via een online galerij waar de klant zelf de foto’s kan uitkiezen. Het is niet toegestaan dat die foto’s worden gedownload of opgeslagen. Ook is het niet toegestaan om die foto’s op social media te zetten. 

Aanpassingen

Dit privacybeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze tekst, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop ik met gegevens omga en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacybeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u mijn website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacybeleid.

Laatste update: 30 oktober 2022